Betaling
Hos Vintelegram.dk er det muligt at bruge følgende kort ved betaling:
Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American
Express.
Transaktionsgebyrer pålægges købet jf. Nets/Teller fastsatte gebyrer.
Beløbet trækkes på kontoen af magiskekop.dk når ordren er afsendt.
Ved manuel ordre, skal betaling ske inden produktion. 


Betingelser
Når du handler via Vintelegram.dk accepterer du følgende betingelser:


Opload af billeder:
Du har alene ansvaret for at uploadede billeder ikke overtræder loven, moral eller etik. Du
er tillige ansvarlig for at uploadede billeder ikke er i strid med anden parts ophavsret eller
andre rettigheder. Skulle du uploade et billede, der giver anledning til skadesansvar over
for Vintelegram.dk, vil dette ansvar alene pålægges dig som bruger og du påtager dig
omkostninger forbundet hermed.


Bestilling
Ved afsendelse af digitale fotos i filformat (”billedfiler”) afgiver du ordre til Vintelegram.dk
om fremstilling af en foto vare. Afgivelse af ordre anses som tilbud til Vintelegram.dk
Købsaftalen anses således først for indgået, når denne accepteres af Vintelegram.dk


Levering
Vintelegram.dk er ikke ansvarlig for forsinket levering, som skyldes eksterne samarbejdspartnere.
Ved levering uden for Danmark, skal pris og betingelser aftales med Vintelegram.dk
Produktet anses for leveret når denne er kommet i købers besiddelse.
Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i
danske kroner, som er anført på Vintelegra,.se. Der tages forbehold for fejl i vores
oplysninger om pris på hjemmesiden m.v., således at priser alene er vejledende


opfordring til at gøre tilbud.
Prisen inkluderer behandling af digitale filformater som aftalt, forsendelses- og
leveringsomkostninger og den til enhver tid gældende lovbestemte moms.
Forsendelsesomkostninger
Forsendelsesomkostninger fremgår ved bestilling af varer – Almindeligvis jf. Post
Danmarks priser.


Reklamation
Hvis du ønsker at reklamere over billeder eller fotoprodukter, kan du indgive en
reklamation inden 14 dage fra fakturadato. Ved reklamation skal du altid kontakte
kundeservice. Dette skal ske via e-mail eller post jf. kontaktoplysningerne.


Fortrydelsesret
Når du har klikket på "Bekræft" begynder produktionen af din ordre kort efter. Ved produkter
der bliver tilpasset den enkelte kunde, har du ingen fortrydelsesret eller afbestillingsret på din ordre.
Disse betingelser er i henhold til Forbrugeraftaleloven § 12, stk. 2 omhandlende forbrugerens fortrydelsesret.
For varer som skal fremstilles og/eller tilpasses købers individuelle behov, gælder en
eventuel fortrydelsesret kun, indtil sælger har påbegyndt sin behandling af den modtagne
ordre, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Eftersom Vintelegram som oftest påbegynder
fremstillingen af disse varer umiddelbart efter aftalens indgåelse, vil køb i disse tilfælde
ikke kunne fortrydes, og køber gøres derfor opmærksom på, at han ved at afgive sådan en
bestilling også hurtigt mister sin ret til at fortryde købet.


Mangler
Ved berettigede reklamationer er Vintelegram.dk i første omgang berettiget til at foretage
erstatningslevering. Såfremt en erstatningslevering ikke er mulig eller slår fejl, er køberen
berettiget til at forlange ophævelse af kontrakten eller nedsættelse af købsprisen.
Vintelegram.dk er dog uanset foranstående berettiget til at nægte den valgte afhjælpning
af manglen, såfremt denne afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssige
omkostninger, og såfremt en anden afhjælpning af manglen ikke er forbundet med
væsentlige ulemper for køber.
Såfremt en afhjælpning af manglen slår fejl, er køber berettiget til efter eget valg at
forlange ophævelse af aftalen eller forholdsmæssigt afslag i købsprisen.
Såfremt køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse
herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber
køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at
køberen opdagede manglen, er altid rettidig.
Køber gøres opmærksom på, at køber er selv ansvarlig for formatet og kvaliteten af de
oploadede billeder.


Ophavsret, Strafferet
Køber er forpligtet til at påse, at indholdet af de overførte digitale billedfiler og den
efterfølgende anvendelse heraf ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder,
Alle følger af en eventuel krænkelse af disse tredjemands rettigheder er alene købers
ansvar. Køber er således forpligtet til at skadesløsholde sælger for ethvert krav, som
tredjemand gør gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder ved sælgers
fremkaldning, behandling, mangfoldiggørelse og anvendelse af de overførte digitale.


billedfiler.
Køber er herunder forpligtet til at skadesløsholde sælger for samtlige
advokatomkostninger og øvrige sagsomkostninger, som sælger måtte blive forpligtet til at
afholde som følge af tredjemands henvendelse og/eller indledning af retslige skridt mod
sælger for en potentiel krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.


Vilkår
Vintelegram.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer af disse vilkår.
Hver gang du køber hos Vintelegram.dk accepterer du at overholde de eksisterende vilkår.
Vintelegram tager forbehold for evt. fejl på hjemmesiden.